หน้าแรก | เว็บบอร์ด | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |    
   บทเรียน :
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5
     บทที่ 6
     บทที่ 7
     บทที่ 8
     บทที่ 9
     บทที่ 10
     บทที่ 11
     บทที่ 12
     บทที่ 13
     บทที่ 14
     กรณีศึกษา

  บทที่ 5 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunications and Networks)

 • ความหมายและองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล
 • การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อสารข้อมูล
 • รูปแบบและมาตรฐานของการส่งสัญญาณข้อมูล
 • ลักษณะของสัญญาณที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูล
 • รหัสและรูปแบบของรหัสที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูล(Transmission Code)
 • รูปแบบของการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารข้อมูล
 • สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • เครือข่าย (Networks)
 • Network Topology
 • รูปแบบการประมวลผลแบบกระจายเครือข่าย (Organizational Distributed Processing)
 • การใช้ประโยชน์ของการสื่อสารโทรคมนาคม
 •   เนื้อหาในบทเรียนนี้ มีทั้งสิ้น 12 หัวข้อ

  กลับสู่ด้านบน   
  มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ North - Chiang Mai University
  169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  โทร. 0-5342-7310 แฟกซ์ 0-5342-7311