หน้าแรก | เว็บบอร์ด | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |    
   บทเรียน :
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5
     บทที่ 6
     บทที่ 7
     บทที่ 8
     บทที่ 9
     บทที่ 10
     บทที่ 11
     บทที่ 12
     บทที่ 13
     บทที่ 14
     กรณีศึกษา

  บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ

 • ซอฟต์แวร์(Software)
 • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
 • ซอฟต์แวร์ระบบ (ต่อ)
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
 • Package Program
 • Package Program (ต่อ)
 •   เนื้อหาในบทเรียนนี้ มีทั้งสิ้น 6 หัวข้อ

  กลับสู่ด้านบน   
  มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ North - Chiang Mai University
  169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  โทร. 0-5342-7310 แฟกซ์ 0-5342-7311