หน้าแรก | เว็บบอร์ด | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |    
   บทเรียน :
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5
     บทที่ 6
     บทที่ 7
     บทที่ 8
     บทที่ 9
     บทที่ 10
     บทที่ 11
     บทที่ 12
     บทที่ 13
     บทที่ 14
     กรณีศึกษา

  บทที่ 10 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

  • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems-EIS, Executive Support Systems -ESS)
  •   เนื้อหาในบทเรียนนี้ มีทั้งสิ้น 1 หัวข้อ

    กลับสู่ด้านบน   
    มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ North - Chiang Mai University
    169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
    โทร. 0-5342-7310 แฟกซ์ 0-5342-7311