บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

เฉลย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. ความหมายของข้อมูล
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

3. ความหมายของสารสนเทศ
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

4. ข้อใดคือลักษณะของสารสนเทศที่ดีด้านเนื้อหา
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

5. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

6. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

7. ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านประสิทธิภาพ
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

8. ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านประสิทธิผล
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

9. ข้อใด คือลักษณะสารสนเทศที่ดีด้านกระบวนการ
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..

10. ข้อใดคือรูปแบบของสารสนเทศที่ดี
คุณไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้..


คุณได้คะแนน /10.
 ........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com