บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 3 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บทที่ 4 อินพุทเอาท์พุทบทที่ 5 หน่วยความจำบทที่ 6 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายบทที่ 7 ระบบฐานข้อมูลบทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศบทที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ตบทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัยบทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. ทราบถึงชนิดของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2. ทราบถึงหลักการใช้งานของหน่วยความจำ

3. นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม

 

สรุปเนื้อหารายวิชา

1. เทป (Tape)

2. จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk)

3. ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk)

4. ส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Peripheral Interface)

5. ยูพีเอส (UPS)

6. แบตเตอรี่แบบเติมประจุ (Rechargeable battery)

7. Modem (modulation-Demodulation)

8. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)........................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2003, North - Chiang Mai University, All right reserved
North - Chiang Mai University 169 M. 3 ,Hong Kaew,Hang Dong, Chiang Mai , 50230
Tel. 0-5342-7310, 0-5342-7438-41 Fax. 0-5342-7311
Comments & Suggestions are welcome : itmaster@thaimail.com